Veilig dansen in CORONA tijd met een partner uit uw eigen bubble is toegestaan, daarnaast kunt u ook nog dansen met 1 partner buiten uw bubble.

Wij volgen de regels/afspraken die volgens het basis protocol dans i.s.m. NVD dansscholen zijn opgesteld in het kader van COVID-19. Dit protocol is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de werkorganisatie FNV.

covid 19Voor aanvang van de les dient u uw handen te desinfecteren bij ONS in de zaal.

Voorafgaande aan elke dansles zullen wij u de volgende triage vragen stellen:

 1) Heeft u of één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:

-neusverkoudheid of

-hoesten of

-benauwdheid of

-koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

-plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

2) Heeft u in de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad? Zie punt 1

3) Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheisklachten?

4) Heeft u hooikoortsklachten en daarbij plotseling verlies van reuk en/of smaak?

5) Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen CORONA vastgesteld?

Als ALLE VRAGEN met NEE worden beantwoord, dan MAG u de dansles bezoeken.

Als er 1 vraag met JA wordt beantwoord, dan mag er NIET worden deelgenomen aan de dansles.

 

Voor, na en gedurende de dansles gelden de volgende regels:

**Houd 1,5 meter afstand van anderen; ook zoveel mogelijk tijdens het dansen zelf. Als  tijdens het dansen de 1,5 meter niet in acht genomen kan worden (b.v. passeren van een stilstaand paar), houd dan de tijdsduur zo kort mogelijk en blijf niet dicht bij elkaar.

**Was vaak uw handen; op meerdere plaatsen in de zaal staan desinfectiemideelen ter beschikking.

**Jullie mogen de danszaal pas betreden als de deelnemers van de voorafgaande les, de zaal hebben verlaten. Geef elkaar hierbij de 1,5 meter ruimte.

**De toiletgroepen mogen maximaal door 1 persoon gebruikt worden. Desinfecteer uw handen als u de zaal weer betreedt.

**Houd gedurende de pauze ook de 1,5 meterin acht.

!!!Om de grootte van de klas onder controle te kunnen houden is RESERVEREN VOOR DEELNAME AAN UW DANSLES ELKE WEEK VERPLICHT

en AFMELDEN DIENT TIJDIG TE GEBEUREN, zodat wellicht een ander paar uw plaats kan innemen.